Bitte wählen Sie:

Universitätsklinikum Essen
Direkteinstieg:
Über uns

Karşılama

Değerli hastalar, Değerli Meslektaşlarım,

sizi Essen Üniversite Hastanesi Üroloji bölümünde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Sizlere kısa süre sonra tamamen güncellenecek olan web sitemizde kliniğimizi, çalışanlarımızı ve bunun yanı sıra hizmet alanlarımızı tanıtmak istiyoruz.

Essen Üniversitesi Tıp fakültesi Üroloji Bölümü iki bölümünde toplam 45 yatak kapasitesine sahiptir. Aynı binada dört ürolojik ameliyathanemiz, üroloji polikliniğimiz ve birçok özel konsültasyonlarımız da mevcuttur.

Bizim için mutluluk, sizlere ürolojinin bütün hizmetlerini tek bir kaynak aracılığıyla sunabilmektir. Bu hizmet, çocuk ürolojisinden plastik rekomstrüktif cerrahiye, ürolojik tümörlerin teşhis ve tedavisini kapsıyor. Deneyimle sabitleşmiş tedavilere ek olarak görüntü kılavuzlu ve minimal invaziv tedavi seçenekleri, örneğin stereotaktik prostat biyopsisi ve robot yardımlı laparoskopi (da Vinci) uygulamalarımız arasındadır.

Güçlü ağımız ve Üniversite Hastanesi kampüsünde ortak çalıştığımız klinik partnerlerimiz ve bölgesel meslektaşlarımız ile iyi bir işbirliği sağlayarak, hastamız olan sizler için yüksek güvenlik ve yüksek düzeyde tıbbi bakım sunuyoruz. Bu, özellikle hızlı ve etkin bir şekilde uygulanan sonuçlar için geçerlidir, örneğin onkolojik araştırmalar ve modern tıp araştırmaları (OSMA-PET-Görüntüleme, PSMA-Radioligand terapisi).

Özellikle Bireysel tedavilerdeki mevcut zorlukları Batı Almanya Tümör Merkezinin uroonkoloji bölümünde köprü görevini üstlenen Profesörlükle ve yeni tedavi konseptleriyle karşılıyoruz/yeniyoruz. Kliniğimizdeki Doktorlar yüksek standartta bakım, ve en son gelişmiş teknikleri uygulamada titizlikle yardımcı olacaktır.

Kliniğimizdeki misafirlik çoğunlukla hastalık sebebiyle gerçekleşir.

Size, ve bu zor zamanlarda ailenize yalnızca uygun tanı, tedavi ve bakım değil, aynı zamanda insancıl ve bireysel bakım sunuyoruz.

En iyi hasta bakımı bizim için en önemli önceliktir: Her hastamıza kliniğimize en iyi tıbbi ve insani danışmanlık ve tedavi ile bakılır.

Acil servisimiz, elektif tedavi ve diğer sorularınızda bizimle irtibata geçmekten çekinmeyiniz.

Saygılarımla

Prof. Dr. med. Boris Hadaschik

Univ.-Prof. Dr. med. Boris Hadaschik

Univ.-Prof. Dr. med. Boris Hadaschik

Direktor der Klinik, Leiter Uroonkologisches Zentrum

+49 (0) 201 - 723 - 3211 +49 (0) 201 - 723 - 5902 E-Mail schreiben